PRACA W ZWARTYM ZESPOLE

Programy nauki języka i zarządzania “Teamwork” są stworzone dla specyficznych firm lub ich sektorów. Jest to okazja by zamknięta grupa uczestników z tej samej organizacji poprawiła swe zdolności językowe przy wsparciu naszych trenerów. Omawiane są wtedy różnorakie tematy związane z ich własną dziedziną przemysłu lub konkretnym sektorem firmy dla jakiej pracują.

Jako, że programy “Teamwork” pokrywają potrzeby komunikacyjne oraz kluczowe aspekty sektorów komercyjnych i przemysłowych, polecamy je dla uczniów na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym.

Ten program nauki wiąże się z pełnym zakwaterowaniem w Park House. Rezerwacje można składać na dowolny okres w roku z wyjątkiem lipca i sierpnia.

  • Niepowtarzalne połączenie szkolenia angielskiego i biznesu
  • 30 sesji w zamkniętych grupach na tydzień
  • Stworzone by stymulować pracę zespołową i myślenie korporacyjne
  • Dla grup od trzech do sześciu uczestników z tej samej organizacji